Otsing: Õppeasutus

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) andmebaasist leiate kõigi kutse- ja kõrghariduses läbi viidud hindamiste tulemused:

KÕRGKOOLIDE institutsionaalse akrediteerimise otsused ning aruanded ning kõrgharidusõppe läbiviimise õigused õppekavagruppides. Lisaks õppekavagruppides läbi viidud kvaliteedihindamised.

KUTSEÕPPE õppekavarühmade akrediteerimisotsused ning aruanded.

Kõiki hindamisi ei pruugi kõigis õppeasutustes olla läbi viidud.

Lisainfo: ekka@archimedes.ee
Õppeasutuse tüüp